ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ-ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ

Tuesday 28th August 2018
Ad Details

Η εταιρεία WoodTop A.P. Limited στο Πέρα Χωρίο Νήσου ζητα δια την συναρμολόγηση και μεταφορά επίπλων επιπλοποιό πελεκάνο– έδρα εργασείας Πέρα Χωρίο Νήσου

Επίσης συνεργίο που να αναλάμνάνει την μεταφορά και την τοποθέτηση επίπλων στον χώρο του πελάτη

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση
  • Επικοινωνιακή ικανότητα
  • Ευχάριστη προσωπικότητα

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 22-524149

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: woodcraft@cytanet.com.cy