Τα αρτοποιεία Vienna ζητούν έμπειρο Αρτοποιό

Wednesday 14th February 2018
Ad Details

Τα αρτοποιεία Vienna ( L.A.G.C Artotech) ζητούν να προσλάβουν έμπειρο Αρτοποιό για πλήρη απασχοληση στη Λευκωσία.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Να ακολουθεί τις οδηγίες και τις συνταγές για το ζύμωμα και το ψήσιμο των ψωμιων
 • Να ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας
 • Να χαρακτηρίζεται από ομαδικότητα, επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και εργατικότητα
 • Να είναι συνεπείς στην τήρηση των διαδικασιών
 • Να ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες και τις αξίες της εταιρείας
 • Να διακατέχεται από υψηλή αίσθηση ευταξίας, τακτοποίησης και οργάνωσης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Τουλάχιστον 2 χρόνια πείρας σε παρόμοια θέση
 • Ικανότητα οργάνωσης και δημιουργικότητας
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Δυνατότητα να λειτουργεί κάτω από συνθήκες πίεσης.

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης