ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Saturday 8th December 2018
Ad Details

1. Αδειούχος εγκεκριμένος ελεγκτής αναλαμβάνει ετοιμασία λογαριασμών και φορολογικών δηλώσεων.

2. Εγκεκριμένος λογιστής αναλαμβάνει να σας βοηθήσει

2.1. Στην ετοιμασία αναφορών διαχείρισης

2.2 Στην μελέτη και ετοιμασία ταμειακής διαχείρισης

2.3 Στην συμφωνία λογαριασμών με τρίτα μέρη

3. Συνεργάτες για διεύρυνση των δραστηριοτήτων του ελεγκτικού τομέα

Οι τιμές είναι προσιτές και κυμαίνονται αναλόγως του όγκου εργασίας που απαιτείται.