ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Sunday 4th February 2018
Ad Details

Ζητείται γραμματέας με γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών (ECDL) Αγγλικών (GCE ή TOEFL) ηλικίας 25-35 για απασχόληση Δευτέρα-Παρασκευή 9.00-13.00 σε ασφαλιστικό γραφείο. Απολαβές αναλόγως προσόντων. Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.