Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων

Tuesday 16th January 2018
Ad Details

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων

Ζητείται Συνεργάτες Τεχνικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων, κάτοχοι διπλώματος οδήγησης, για εσωτερική & εξωτερική εργασία.

Προσόντα υποψηφίων: Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, γνώση Hardware - software για desktop PC, γνώση δικτύων, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ευχέρεια στην επικοινωνία, συνέπεια.

Απολαβές . ευνόητη όροι συνεργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο Email: partner@cscsupport.eu:

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Απαιτούμενη εμπειρία:

  • Τεχνικός Η/Υ: 1 χρόνος

Απαιτούμενες γλώσσες:

  • Αγγλικά
  • Ελληνικά

Απαιτούμενη άδεια ή πιστοποίηση:

  • Άδεια Οδήγησης
  • Καθαρό ποινικό μητρώο

Κωδ. Θέσης : TECHPAG01