Καθηγητής Πληροφορικής

Friday 25th May 2018
Ad Details

Το Athene Consulting Company Ltd περιοχή Λακατάμειας ζητά συνεργάτη Καθηγητή Πληροφορικής για Ιδιαίτερα Μαθήματα ECDL. Ο υποψήφιος θα τύχει εκπαίδευσης και θα του παραχωρηθεί αίθουσα διδασκαλίας πήρης εξοπλισμένη για μαθήματα.