Ζητούνται Καθαριστές

Thursday 20th June 2019

€1,050.00

Ad Details

Καθήκοντα:

  • Καθάρισμα εξωτερικών χώρων (σκούπισμα, συλλογή σκυβάλλων, κτλ).

Προσόντα:

  • Γνώση Ελληνικής γλώσσας
  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση επιθυμητή
  • Εργατικότητα και πνεύμα ομαδικότητας
  • Άδεια οδήγησης


  • Ωράριο: 06:30-15:30
  • Ημέρες εργασίας: 6 (45 ώρες εβδομαδιαίως)
  • Άδεια Ανάπαυσης: 25
  • Μισθός: από €1,050
  • Διάρκεια απασχόλησης: Μόνιμη