Ιδιωτική φροντίστρια/φροντιστής

Friday 2nd February 2018
Ad Details

Εκ μέρους πελάτη μας, ψάχνουμε για ιδιωτική φροντίστρια/φροντιστή ή νοσηλεύτρια για φροντίδα και επίβλεψη ηλικιωμένου ατόμου στην κατοικία του.

Τόπος εργασίας: Λευκωσία

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 22 699222 ή με email σε hr@eurofast.eu

Παρακαλούμε όπως αποστέλλετε τα βιογραφικά σας σημειώματα με email σε: hr@eurofast.eu.