Πωλειτε Πολυκατοικία στο Κολόσσι

Wednesday 10th January 2018

€1,450,000.00

Ad Details

Πολυκατοικία στο Κολόσσι

Εσωτερικό εμβαδόν ολόκληρης Πολυκατοικίας είναι 584 Μ2

Υπάρχει:

A) Καλυμμένο Parking για το κάθε διαμέρισμα

Β)Αποθήκη για το κάθε διαμέρισμα

Ολόκληρη πολυκατοικία πωλείτε στα €1,450,000.00 + Φ.Π.Α.