ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ

Thursday 4th January 2018

€225,000.00

Ad Details

P.N. NIKOLAOU ESTATES LTD

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 693, ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 365/Ε Tel. 97886598, 97886605 | Fax. 22665752 | www.propertiescy.com

Ισόγειο 3υπν., ανεξάρτητο, κοντά σε όλες τις υπηρεσίες

€225.00. Π.Ε.Α.:Β+