ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ

Thursday 4th January 2018

€175,000.00

Ad Details

P.N. NIKOLAOU ESTATES LTD

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 693, ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 365/Ε Tel. 97886598, 97886605 | Fax. 22665752 | www.propertiescy.com

3υπν. 6χρ., με τίτλο, Πολυτ., 105τμ+12τμ Βερ.με Γρανί- τες S/H A/C απέναντι από πράσινο €175.000 Π.Ε.Α.: Γ