ΠΑΛΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ

Thursday 4th January 2018

€103,000.00

Ad Details

P.N. NIKOLAOU ESTATES LTD

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 693, ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 365/Ε Tel. 97886598, 97886605 | Fax. 22665752 | www.propertiescy.com

2υπν., με τίτλο, 10 λεπτά από το κέντρο πόλης,

€103.000 Π.Ε.Α.: Γ