ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 ΥΠΝ.

Tuesday 5th June 2018

€85.00

Ad Details

ΠΩΛΗΤΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2 ΥΠΝ. ΣΤΟΝ ΣΥΝ. ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΦΘΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΛΑΤΣΙΑ. ΠΟΛΥΚΑΤΙΚΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΠΛΑΤΙΑ, ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. €85.000.