Παλαιός Πίνακας 56 χρονων / Old Painting 56 years old.

Monday 4th June 2018

€130.00

Ad Details
  • Παλαιός Πίνακας 56 χρόνων.

"Αυθεντικός του 1962"

Διαστάσεις: 63cm x 53cm

Ζωγραφισμένος πάνω σε ξύλο

Με μονογραφή και ημερομηνία.

..........................................................

Old Painting 56 years old

"Authentic of the year 1962"

Dimensions: 63cm x 53cm.

Painted on wood

With signature and date.

................................................