Παλαιός Πίνακας 47 χρονων / Old Painting 47 years old.

Monday 4th June 2018

€150.00

Ad Details

Παλαιός Πίνακας 47 χρόνων.

"Αυθεντικός του 1971"

Διαστάσεις: 48cm x 42cm

Με υπογραφή και ημερομηνία.

......................................................

Old Painting 47 years old

"Authentic of the year 1971"

Dimensions: 48cm x 42cm.

With date and signature.

.....................................................