Λεβητας βιομάζας - πυρηνα και ξυλου

Saturday 28th October 2017

€1,500.00

Ad Details

Λεβητας πυρήνα και ξύλου με μεγάλο χώρο τροφοδοσίας και κοχλία γεμισματος