υπεύθυνου λογιστηρίου

Friday 8th December 2017
Ad Details

Η εταιρία Bike Alert MCA Ltd, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της εισαγωγής και πώλησης ανταλλακτικών μοτοσικλέτας, με βάση τη Λευκωσία, δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη υπεύθυνου λογιστηρίου.

Καθήκοντα θέσης:

 • Καθημερινή ενημέρωση και γενική παρακολούθηση του λογισμικού προγράμματος της εταιρίας MS Dynamics NAV.
 • Ετοιμασία τιμοκαταλόγων.
 • Ετοιμασία μισθολογίου.
 • Ετοιμασία φορολογικών δηλώσεων (Φ.Π.Α, Φόρος Εισοδήματος, Intrastat, κλπ).
 • Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απόφοιτος/η Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
 • Γνώσεις λογιστικής – LCC Intermediate / Higher.
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ: MS EXCEL, POWER POINT, WORD - γνώση προγράμματος MS Dynamics NAV θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Τρία χρόνια προϋπηρεσίας σε παρόμοια θέση.
 • Άδεια οδηγού.
 • Απολαβές:

 • Μισθός αναλόγως προσόντων.
 • 13ος Μισθός.
 • Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα mca@bikealert.com