Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Monday 16th April 2018
Ad Details

Η εταιρεία G. Frantzis Motors Ltd εισαγωγής αυτοκινήτων Mercedes ζητά Υπεύθυνο Λογιστηρίου.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Γνώση Λογιστικής
  • Άριστη γνώση ηλεκτρονικούυπολογιστή (Word, Excel, Power Point, Internet, E-mail)
  • Άριστη γνώση Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας
  • Γνώση Ρώσικης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Υπεύθυνο άτομο
  • Ευχάριστη προσωπικότητα

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μαζί με μια πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@frantzismotors.com