Υπάλληλος Λογιστηριου

Saturday 13th January 2018
Ad Details

Εμπορική επχση τροφίμων στη Λεμεσό ζητά απόφοιτο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με πτυχίο στο Οικονομικό κλάδο ηλικίας κάτω των 30 χρονών με πολύ καλή γνώση λειτουργίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (πρόγραμμα Word, Excel, Outlook) και πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Δεν ζητείται προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση. Παρακαλώ όπως αποστείλετε βιογραφικό στη διεύθυνση ymakri@cytanet.com.cy μέχρι 21/1/2018