Συνεργάτες Καθηγητές όλων των ειδικοτήτων

Monday 25th June 2018
Ad Details

Το Ιδιωτικό Φροντιστήριο Θετικών Επιστημών Λεωνίδα Η. Λεωνίδα στη Λεμεσό ζητά συνεργάτες Καθηγητές όλων των ειδικοτήτων για συνεργασία για τη νέα σχολική χρονιά 2018-2019. Καθηγητές με αριθμό μαθητών που αναζητούν χώρο για διεκπαιρέωση των εργασιών τους θα τύχουν προτεραιότητας.

Προσόντα:

  • Πτυχίο στην ειδικότητα για την οποία γίνεται η αίτηση
  • Ευχάριστη Προσωπικότητα.
  • Μεταδοτικότητα.
  • Εξοικείωση με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας απαραίτητη.
  • Προηγούμενη διδακτική εμπειρία απαραίτητη.

Καθήκοντα:

  • Διδασκαλία του αντικειμένου σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.
  • Προετοιμασία Μαθητων για τισ Παγκύπριες Εξετάσεις
  • Συμμετοχή σε δράσεις και εκδηλώσεις του Φροντιστηρίου.

*Το Φροντιστήριο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ε