Παράδοση Μαθημάτων

Tuesday 1st May 2018

€8.00

Ad Details

Πτυχιούχος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με πείρα στην μελέτη των παιδιών του δημοτικού αναλαμβάνει κατ'οίκον μελέτη παιδιών δημοτικής εκπαίδευσης. Επίσης διδάσκονται ιταλικά όλων των επιπέδων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο:

99116928 ή στο stella.stavrou28@gmail.com.

Στέλλα Σταύρου