Παράδοση Μαθημάτων

Thursday 11th January 2018

€8.00

Ad Details

Πτυχιούχος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με διετή πείρα στην μελέτη των παιδιών του δημοτικού αναλαμβάνει κατ'οίκον μελέτη παιδιών δημοτικής εκπαίδευσης. Τιμές λογικές.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο: 99116928 ή στο stella.stavrou28@gmail.com