Κατοίκον Μελέτη - Κοπέλα/ Απόφοιτο ή Φοιτήτρια Παιδαγωγικών

Wednesday 12th September 2018
Ad Details

Οικογένεια αναζητεί κοπέλα, απόφοιτο ή φοιτήτρια Παιδαγωγικών για 2 παιδιά δημοτικού για κατοίκον ολοκλήρωση μελέτης- περίπου 1 ώρα καθημερινά. Αμοιβή κατόπιν συνεννόησης - περιοχή Γέρι.