ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ

Thursday 27th June 2019

€30.00

Ad Details

Παραδίδνται μαθήματα βελτίωσης προφορικών και γραπτών στην ελληνική γλώσσα ,, από έμπειρη καθηγήτρια και διευθύντρια ελληνικού σχολείου ,,,τιμή 30 ευρώ την ώρα