ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DESKNET

Friday 31st May 2019
Ad Details
Ζητούνται καθηγητές όλων των ειδικοτήτων απ' όλη την Κύπρο για εκπόνηση εργασιών και διδασκαλία μαθημάτων. Απαιτείται εγγραφή στο http://portal.desknet.gr. Αποστολή βιογραφικού στο info@desknet.gr