ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DESKNET

Friday 31st May 2019
Ad Details
Ζητούνται καθηγητές, απόφοιτοι σχολών Πληροφορικής και Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (στις ενότητες: ΠΛΗ, ΠΛΣ) απ' όλη την Κύπρο για εκπόνηση εργασιών και διδασκαλία μαθημάτων. Απαιτείται εγγραφή στο http://portal.desknet.gr. Αποστολή βιογραφικού στο info@desknet.gr